Uddannelse

Grunduddannelse:

1975:   Lærer, Københavns Dag- og Aftenseminarium
1983:   Cand.pæd.psyk., Danmarks Lærerhøjskole

Efteruddannelse:

2003:   Uddannelse indenfor systemisk referenceramme (Pia Laursen aps)
2004:   Uddannelse i Løsningsfokuseret, systemisk samtale (Solution)
2005:   Kursus i Mediation og Konflikthåndtering (Folkeuniversitetet)
2007:   Grunduddannelse i konfliktarbejde (Center for Konfliktløsning)
2012:   Uddannelse som ART-træner (Diakonhjemmets Høgskole, Norge)

Kortere kurser:

2012:   Inddragende metoder – Netværksmøder (COK)
2014:   Coaching af unge (COK)
2014:   Grundkursus om SL § 54 og rollen som støtteperson (PS-foreningen)
2014:   Børnefaglig undersøgelse – en dynamisk proces (COK)