Arbejdsgrundlag

Mit arbejde er præget af:

  • Systemisk tænkning og familiesyn
  • Anerkendende tilgang
  • Løsningsfokus

I mit arbejde med sårbare familier er mit udgangspunkt:

  • Alle forældre gør det bedste, de kan for deres børn
  • Børn udvikles bedst i opvækstmiljøer uden konflikt mellem deres nære omsorgspersoner
  • Børn har brug for at bevare eller genoprette gode relationer til deres familier

term paper writingpaper writing