Velkommen

Efter mangeårig ansættelse i det offentlige, som forstander for en døgninstitution, psykolog i en pædagogisk-psykologisk rådgivning og som lærer i folkeskolen, har jeg nu oprettet selvstændig virksomhed for fortsat at arbejde med støtte til sårbare familier.

Jeg påtager mig opgaver indenfor følgende områder:

  • Støtteperson efter § 54
  • Konfliktmægling
  • Familierådgivning og –behandling
  • Coach, mentor og støttekontaktperson
  • Samvær – støttet og overvåget
  • § 50-undersøgelse